TYRA


Du kommer få inloggning till appen Tyra.


Lådan 


Du och vi kan lägga in vilka kläder som saknas.


Lärloggen & Bloggen 


Vi skickar bild på ditt barn som du kan se i lärloggen. Där kan du följa ditt barns vardag och lärande.


I bloggen ser du gruppens aktiviteter och temaprojekt kopplat till förskolans läroplansmål.


Anteckningar


Vi kommunicerar med varandra i anteckningar. Känsligare ämnen tas muntligt.


Schema & Kontakter


Det är viktigt att uppdatera schematider för oss att kunna planera in personaltäthet i förhållande till antalet barn. Du kan lägga in anhöriga i kontakter och koppla till schema ifall någon annan kommer vid hämtning.


Händelser


Här hittar du viktiga datum att skriva upp i kalendern såsom att vi stänger kl. 15.45 en gång i månaden för våra ATP-möten eller personaldagar då förskolan är stängd 3/gr per termin. 


Klasslista


Du väljer själv om ditt telfonnummer ska synas inför andra föräldrar. Du kan använda klasslistan för att visa bilder på alla till ditt barn, eller få kontakt med andra föräldrar när ni planerar kalas. 


Frånvaroanmälan


Du skriver in ditt barns frånvaro i appen om ditt barn är sjuk. Där kan du skriva en kort anledning för oss att ha koll på vilka sjukdomar som råder.


Mer info: Sjukdomspolicy


Dokument


Rutiner för klagomålshantering, kurser till föräldrar, regler för 4H, vår trygghetsplan och andra dokument med information. 

Kommunikation

Dokumentation

Närvaro