SJUKDOMSPOLICY


Ett gott allmäntillstånd


Enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen förväntas barn i förskolan ha ett gott allmäntillstånd, vilket innebär att de bör vara kapabla att klara av en hel dag på förskolan.


Det är naturligt att barn kan påverkas av faktorer som bristande sömn, tandvärk, sjukdom eller andra tilltånd som påverkar. 


Tre viktiga tankar till hur du kan förhålla dig till ditt barn och sjukdomar: 


  1. Skydda ditt barn genom att förstå deras perspektiv. Barn kan inte alltid uttrycka sitt hälsotillstånd fullt ut.

  2. Förskolan är för friska barn. Sjukdom i förskolan kan påverka barnets välmående och lekglädje negativt, och det kan öka risken för sjukdom.

  3. Sjuka barn kan smitta andra. Låt sjuka barn stanna hemma för att minska smittorisken.Sjukdomar


Magsjuka & vinterkräksjuka


Maginfluensa är mycket smittsamt, särskilt bland små barn. Om ditt barn uppvisar symptom på magsjuka, som kräkningar eller diarré, är det viktigt att ta hänsyn till följande:


- Stanna hemma 48h efter sista symtom. 

- Smittorisken är hög och därför ska även syskon stanna hemma. 

- Var noga med hygien. Tvätta sängkläder, koka nappar, byt tandborstar, tvätta händer osv. 


Hur svårt drabbade barn och vuxna blir kan variera. Symtomen kan uppträda en eller flera gånger. Tänk på att om ditt barn inte har återhämtat sig helt, kan det vara nödvändigt att ge dem mer tid hemma än den rekommenderade perioden.


Feber


Ha i åtanke att ditt barn ska orka en hel dag på förskolan.

Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Barnet ska vara feberfritt i ett dygn för att återhämta sig. 

- Var extra noga med att inkludera återhämtning för yngre barn som inte kan berätta om hur de mår. 


Ögoninflammation 


Ögonen kan vara röda eller få ögonsekret som rinner. Ibland kliar det, ibland inte. Ögoninflammation är väldigt smittsamt och kommer i samband med förkylningar. Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Stanna hemma om ditt barn uppvisar symtom såsom att det rinner ögonsekret. 

- Kontakta BVC eller läkare om det inte går över. I vissa fall kan det handla om allergi som förväxlas med ögoninflammation. 


Öroninflammation 


I samband med förkylning kan en inflammation uppstå i öronen som kan göra ont eller kännas som lock för öronen. Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Ta kontakt med läkare om ditt barn har feber, det rinner vätska från öronen eller besväras av smärta. 

- Stanna hemma tills barnet är frisk och utan besvär. 

- Öroninflammation smittar inte, däremot smittar förkylningen som uppkommer i samband med inflammationen. 


Kikhosta


Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Barnet bör vara hemma i fem dagar vid antibiotikabehandling. Om antibiotikabehandling inte väljs, ska barnet vara hemma i sex veckor.

- Hostan kan vara besvärlig även om barnet får antibiotika.


Huvudlöss


Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Behandlas med speciellt schampo enligt anvisningarna. Kontrollera dagligen i två veckor.

- Endast den som har löss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan under behandlingen.


Springmask


Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Endast drabbade behandlas. Barnet kan återvända till förskolan dagen efter behandlingen

- Noggrann handhygien är viktig. Vänligen meddela förskolan.


Allmänt om hudsjukdomar


En del hudslag är mer vanliga under en särskild årstid såsom höstblåsor. Blåsor som är öppna smittar. Såren ska därför torka innan barnet kan återgå till förskolan. Det kan ibland vara svårt att urskilja utslag från varandra. Även svinkoppor är smittsamma och smittspridningen kan vara svår att få bukt med på förskolan. Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Meddela personal om utslagen.

- Kontakta läkare. Ibland räcker det att boka möte online och visa utslagen via kamera.


Vattkoppor


Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Vattkoppor är mycket smittsamma.

- Barnet ska vara hemma tills alla blåsor har torkat in och fått skorpor, vanligtvis minst en vecka.


Streptokocker


Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Exempelvis halsfluss, vissa typer av snuva och scharlakansfeber.

- Vid penicillinbehandling ska barnet vara hemma i minst tre dagar, vara feberfritt och ha ett gott allmäntillstånd.


Svinkoppor/Impetigo


Det är viktigt att ta hänsyn till följande:


- Orsakad av streptokocker och resulterar oftast i sår, särskilt runt munnen och näsan.

- Barnet ska vara hemma tills utslagen har torkat och bildat skorpor.unsplash