EN DAG HOS OSS


Välkommen till Djur Natur & Musikförskolan, där barnen får utveckla en relation till djuren, friheten att lära i naturen och upptäcka sig själva som musikaliska.


På vår förskola strävar vi efter att skapa en trygg samvaro och stark samhörighet där alla barn känner sig sedda och blir stärkta i sin självkänsla. Barnens behov och intressen är del av vår pedagogik för att allas egen lust att bli grunden till att leka och lära.


Vår förskola omfattar en barngrupp med 24 barn och ett arbetslag bestående av fyra personalmedlemmar:

Myror (1-2 år)

Gula Nyckelpigor (2-3 år)

Röda nyckelpigor (3-4 år)

Ugglor (4-6 år)


Vi värderar variation och tror på att barnen bör få möjlighet att lära, utforska och umgås på olika sätt. Under förmiddagen får de leka med alla sina kamrater, och senare delas de upp i mindre grupper. På eftermiddagen återförenas de i större sammanhang för gemensamma aktiviteter och lekar. Vi anpassar oss efter ditt barns behov istället för att primärt utgå från deras ålder.


Dagen: Ni välkomnas och startar dagen med en gemensam frukost då förskolan öppnar mån-ons: 06:30-07:10 och tis, tor, fre: 07:00-07:10. Därefter tillbringar vi tid utomhus. Klockan 9 inleder vi våra spännande temaprojekt som pågår fram till lunch. De yngre barnen sover medan de äldre arbetar med vår trygghetsplan. Våra rutiner anpassas efter årstiden, och vi strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt med fokus på lek och lärande!


Lärande Aktiviteter: Vi anpassar årliga temaprojekt efter barnens intressen. Projekten ger barnen möjlighet att välja vad de vill lära sig. Djur spelar en viktig roll i vår trygghetsplan och bidrar till lärandet om att lyssna med alla sinnen, vara empatiska och få upptäcka sitt ledarskap för självförtroendet att växa. 


Hälsosamma Måltider: Maten kommer från norra Rosendalsskolans kök och är både hälsosam och näringsrik för att stödja barnens tillväxt och energi. Måltiderna är inte bara för näring utan också för att uppmuntra matro, smakupplevelser, känslouttryck och gemenskap.


Utelek: Forskning visar att vuxna oftast minns barndomsminnen från utomhusaktiviteter. Utevistelse minskar även konflikter genom att ge frihet att röra på sig och upptäcka. 


Djur, natur & musik: På Djur Natur & Musikförskolan värdesätter vi empati, nyfikenhet och kreativitet. Djuren spelar en nyckelroll för att bygga tillit till sin egen förmåga. Genom att uppmuntra kreativitet utvecklar barnen förmågan att bidra med idéer som förstärker gemensam lek. Resultatet är självsäkra, trygga och kärleksfulla individer.


Kommunikation med Föräldrar: Följ ditt barns dag via appen Tyra med notiser om aktiviteter och blogginlägg. Använd funktioner som "lådan" för klädöversikt och kommentarsfältet för interaktion. Kontakta oss via telefon, app eller mail till förskolläraren eller rektor.


Vi strävar efter att skapa delaktighet för föräldrar, där tidigare engagemang har inkluderat halloween-dekorationer, bidra till planteringarna i vår trädgård, baka med barnen och spela gitarr på samlingen.


På Djur, Natur & Musikförskolan skapar vi en kärleksfull och inkluderande miljö där varje barn känner sig sedd, hörd och respekterad. Välkommen till en dag fylld med glädje, trygghet och lärande!


Mer om appen Tyra.