Vallentuna

Förskola

Vallentuna Djur, Natur och Musikförskola


I Vallentuna finner du en förskola som är unik i sitt slag. Vi samarbetar nämligen med Vallentuna 4H gård och ägnar mycket tid åt djurinriktad verksamhet. En annan viktig hörnsten i verksamheten är musik, sång och dans. Naturen får också stort utrymme. Vi tillbringar regelbundet en hel del tid ute i skogen. På förskolan finns det två hundar Smilla och Abbe, som är med dagligen. De älskar att busa och leka med alla barn.


Vallentuna djur, natur och musikförskola är en liten och familjär förskola med totalt 27 platser och 4,8 anställda fördelat på 3 grupper.

Vi tar emot barn från 1-5 års ålder via Vallentuna kommuns barnomsorgskö.Ni är varmt välkomna att hälsa på både förskolan och 4H-gården för en inblick i vår verksamhet.


Praktisk information


Hur ställer jag mitt barn i kö?

Gå in på Vallentuna Kommun under Barnomsorg och utbildning. Följ länkarna för att ställa ditt barn i kö. För att ställa dig i kö ange den ordning ni vill ha,för att sedan stå kvar i kön på val överstigande det ni har fått plats på. Intagning av nya barn sker oftast till höstterminen. Vi tar in barn från 1 –5 år.


Se för övrigt kommunens regler för inskrivning av barn på förskola. Viktigt är att gå in på hemsidan och skriva in den tid ni önskar gå på förskolan. Detta är sedan underlag för avgiften.


Försäkringar på förskolan och 4H

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och andra grupper inom kommunen.


Försäkringsbeskedet och försäkringsnummer finns att tillgå på kommunens hemsida under Barnomsorg och utbildning. Fliken mer information Olycksfallsförsäkring.


Barnen är även försäkrade på förskolan genom Trygg Hansa.https://fotogalleri.djurnaturomusik.se/#share?id=30f786f3-2162-4be0-8ea3-cfe7f7047b7b

      Aktuell information

             


 

Förskolan har öppet efter komunens riktlinjer.


> Förskolan har 6 planeringsdagar per år då förskolan är stängd.

Övrigt


> De äldre barnen äter alltid lunch i Hammarbackskolans matsal. Där serveras det bra varierande mat. För att se Veckans matsedel klicka här.


1-3 åringar äter tidigare lunch på förskolan.


För att kunna vara med i 4H gårdens grupper behöver barnet vara 3 år, blöjfri samt inte sova lunch.


4H Grupperna lämnar förskolan kl. 9.00 och går direkt till matsalen efter 4H gårdens  aktiviteter kl. 11.15 och äter lunch och är åter på förskolan 12,30.


> Vi eftersträvar att följa komunens mellanmålsguide.


> Förskolan har tillstånd från föräldrar på respektive barn som publiceras.


Förskolan har rätt att begära in arbetsschema av föräldrar underskrivet av arbetsgivare.


Vi använder appen Tyra för dokumentation och komunikation med föräldrar.Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com