Vallentuna

Förskola

Språk, matematik och teknik


Hur många kilo hö ska hästarna ha? Hur många deciliter havre ska getterna ha? Hur tar man av ett hästtäcke? Hur sätter man fast ett grimmskaft? Barnen och pedagogerna mäter, väger, kopplar och fäster tillsammans då matematiken och tekniken kommer in naturligt i de flesta aktiviteterna på 4H.


Här utvecklar barnet bl.a. sin:


>  Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska och tekniska begrepp.


> Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 

Vi har en koncentrerad matte- och teknikdag en gång varje termin. Då är det en hel förmiddag med olika spännande stationer som alla barnen får testa på. Det kan vara allifrån räkna knappar till experiment med vatten.


På förskolan kommer matematiken in på ett naturligt sätt i vardagen som bl.a.  i våra temaarbeten, rim o ramsor, i samlingar, naturen samt i sång och musik.


Vi har ofta lässamlingar, gör egna flanosagor med barnen. Barnen väljer ibland en bok och slår sig ner för en titt på något intressant tillsammans med en kompis. En del väljer att slå sig ner en stund med olika spel som har både siffror och bokstäver med.


I våra samlingar har vi intressanta samtal med barnen då dom tar in oss i deras värd med en massa kluriga frågor av alla det slag. Vi brukar både sjunga, räkna och lära oss ord på andra språk till barnens glädje.


Har vi barn som behöver extra stöd i sitt hemspråk försöker vi att hitta böcker eller talskivor som finns i det språket. Vi sätter upp stödord för oss pedagoger på hemspråket. När det finns möjlighet tar vi in en hemspråkslärare till förskolan.


Här får barnen  bl.a.. utveckla sitt:


> Talspråk, ordföråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och komunisera med andra.


> Intresse för bilder, texter, och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.


I verksamheten ingår även kulturella inslag för barnen som teater och museum.

.

Matematik - Här väger vi hö som djuren ska få

Teknik - Vattenslangen ska kopplas ihop för att fylla på alla vattenhinkar

Teknik - Det här va intressant, det kommer luft i slangen om man pumpar..

Språk - Här har vi ett trevligt samtal mellan barnen om olika ideér.

Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com