Vallentuna

Förskola

Musik


Vi sjunger och dansar många gånger i veckan. Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik!


Ett populärt inslag är när barnen får uppträda ensamma eller tillsammans i små grupper till en låt som de själva valt. Barnen får använda sig av riktig musikutrustning i form av mikrofoner och ljudanläggning.


Varje vår sätter vi upp en musikal där barnen får visa upp sina dans- och musikkunskaper de lärt sig under året. Den repeteras på ett lekfullt sätt där både barn och fröknar får vara kreativa. Under förskolans 25 år har detta varit ett mycket uppskattat moment hos alla inblandade.


Här utvecklar bl.a. barnet sin:


> skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.


>  identitet och att sig trygg i den.


> självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Sång i solen

Vi tränar att sjunga i mikrofoner

När vårvädret dyker upp så sjunger och dansar vi gärna utomhus

Vi tränar sånger

Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com