Vallentuna

Förskola

Fri lek och lärande


Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.


Verksamheten ska främja leken, kretiviteten, och det lustfylda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.


Den fria leken har stor betydelse i verksamheten.


Här utvecklar barnet sin:


> Nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.


> Förmåga att fungera enskilt i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.


> Självständighet och tllit till sin egen förmåga.


> Identitet och känna sig trygg i den.Våra hundar hjälper till med en lustfylld dag med bus och lek.


Barnens sandlåda, rutschkana, lekstuga och vår fina skog på gården bidrar mycket till barnens stimulans.

V i har 3 olika ute avdelningar som innehåller många olika spännande inslag som lockar barnen till fri lek.
I sandlådan flödar kreativiteten med både bilvägar och sandkakor

Fotbollen kommer väl till hands när våren och sommren är kommen

Här paddlar barnen iväg alltifrån Sri Lanka till Finland.

En rolig aktivitet som utvecklar balanssinnet

Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com