Vallentuna

Förskola

 Aktuell information


Just nu får förskolan en rejäl nyrenovering av alla rum samt kök och toaletter. 

beräknas att bli klar aug -19Rutiner gällande sjukanmälan, hämtning och lämning.


Anmäl om ditt barn är ledig eller sjuk senast klockan 8.00 på telefon 511 712 53. Ring alltid och friskanmäl ditt barn.

Vi fråntar oss ansvaret att ringa upp er föräldrar om ni inte har meddelat förskolan om barnets frånvaro.


Om ditt barn skall hämtas av någon annan än föräldern skall detta skrivas in på brandlistan på dörren. Det går även bra att ringa till förskolan om någon förädring sker under dagen.


Vid spontana utflykter går personalen efter era tider på hemsidan.

Det åligger er föräldrar att meddela om barnet blir försenat.


Kommande info


> Utvecklingssamtal 2ggr per år tillsammans med föräldrar.


> Månadsbrev skickas ut separat till alla föräldrar via mail.


-Vi har en sluten facebook sida till alla föräldrar där vi informerar om vår verksamhet.

 

> Vi återkommer angående våran vårliga avslutning..


> Vi har tradiotionellt  luciafirande hos oss.


> Föräldrarmöte äger rum i början av den nya höst terminen varje år samt en trevlig mingel/info kväll i Januari.Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com