Vallentuna

Förskola

Aktuell information

 

 

Just nu har vi tema arbete med, dinosarier, frost, världsdelar, barn i andra länderoch cirkus som kommer att redovisas i vår i en form av föreställning.

 

 

Nu under våren kommer vi att göra spontana utflykter.

 

Sommarfesten med uppträdande har vi fredagen 25 maj 2018 kl.15.00.separat inbjudan kommer till alla föräldrar.

 

 

Vallentuna 4H söker alltid nya helgskötare , läs mer på vallentuna 4h.se

 

 

 

Rutiner gällande sjukanmälan, hämtning och lämning.

 

Anmäl om ditt barn är ledig eller sjuk senast klockan 8.00 på telefon 511 712 53. Ring alltid och friskanmäl ditt barn.

Vi fråntar oss ansvaret att ringa upp er föräldrar om ni inte har meddelat förskolan om barnets frånvaro.

 

Om ditt barn skall hämtas av någon annan än föräldern skall detta skrivas in på brandlistan på dörren. Det går även bra att ringa till förskolan om någon förädring sker under dagen.

 

Vid spontana utflykter går personalen efter era tider på hemsidan.

Det åligger er föräldrar att meddela om barnet blir försenat.

 

Kommande info

 

> Utvecklingssamtal 2ggr per år tillsammans med föräldrar.

 

> Månadsbrev skickas ut separat till alla föräldrar via mail.

 

-Vi har en sluten facebook sida till alla föräldrar där vi informerar om vår verksamhet.

> Vi återkommer angående våran vårliga avslutning..

 

> Vi har tradiotionellt luciafirande hos oss.

 

> Föräldrarmöte äger rum i början av den nya höst terminen varje år samt en trevlig mingel/info kväll i Januari.

 

 

Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com